Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

Feb 16
Add this event to a calendar application
Sometimes people ask me: "How are you?" But when I answer the truth they stop listening because that's not what they wanted to hear

February 15 2020

5738 939c 400
Reposted byincentiveVinrolitransfuzja-MezameMerelyGiftedleksaPicki91UncommonSensemodulzerogruetzePewPowlovvieniskowomaybeyouikarilottibluebellfreewayfriqueheroesubzasoko
The Kooks - Naive
Reposted bymusicismydrug musicismydrug
5665 096c
Reposted byblackandwhitekrukowatejunior13Zabijmniemetalfairyleksapsygatehormezamylittleuniversemyhoneynotyourstrawberry
Feb 15
Add this event to a calendar application
I need friends
5602 05ba 400
Reposted byNoCinderellaleksamodulzerok42
Poets Of The Fall - Standstill
Reposted bymusicismydrug musicismydrug
5346 272c 400
Reposted byNoCinderellajustmineleksaohfucktycznie
HIM - Pretending
Reposted byamphetaminelogicmusicismydrug
5336 f524 400
Reposted bymothsdevourerrossesleimakidNoCinderellacarmenlunavisualmikeaikkoMerelyGiftedleksaOkruszeksgrialux3teiseiUncommonSenseSilentForest8agiennyjustafragmentofyouohsoquietp856usagiaddictMonia94QlkamiimiBabsonblotindpanimrukczesciczolemnoticeablebadbehaviorwpoprzekstajemozggreenka2000
HIM - Gone With The Sin
Reposted bymusicismydrugamphetaminelogic
5312 9ea9 400
Reposted bySilentRuletoxicsoulReddygpunktschmitzgorkyskizzowebomaticgrovlyimitacjeSalvoDali
HIM - Bleed Well
Reposted bymusicismydrug musicismydrug
Feb 15
Add this event to a calendar application
I miss something new
Myslovitz - Zamiana
Reposted bymusicismydrugmusicismydrug

February 02 2020

Feb 2
Add this event to a calendar application
One long hug
Reposted byupinthesky12czerwca
Poets Of The Fall - War
Reposted bymusicismydrug musicismydrug

January 30 2020

Jan 30
Add this event to a calendar application
Kręcę film w mojej głowie z Tobą w roli głównej
Reposted bymydiscoverymothsdevourer

January 25 2020

Jan 25
Add this event to a calendar application
Jaki powinien wyglądać według mnie udany dzień? Zastanawiam się

January 24 2020

I tych rąk trzęsących nie poznajesz
Bo to nie są ręce
I w szklanym dnie nie widzisz twarzy
Niegdyś tak dziecięcej
— Power Of Trinity "Ręce"
Reposted bycytatysyrenadancingwithaghostmagolek22peresekereEtienpchamtensyfskraweksiebieohmydeeratagatobecontinuedMisqapyniaczeklittlewhiteliesahazaynlo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl